Εφαρμογές Access19


Access19Admin

OSBOSB

Διαχείριση Access19 από το κινητό (δημιουργία QR)...

Access19AdminServer (pc)

OSB

Διαχείριση Access19 από τον υπολογιστή (δημιουργία QR)...

CCTV

OSBOSB

Εφαρμογή λήψης υπογραφής από κάμερα κινητού (για το Access19AdminServer)

Access19 Back

OSBOSB

Εφαρμογή android Access19 - Παρουσιολόγιο (πίσω κάμερα)

Access19 Front

OSBOSB

Εφαρμογή android Access19 - Παρουσιολόγιο (μπροστινή κάμερα)

Academia Attendance

OSBOSB

Εφαρμογή android Academia Attendance - Αυτοματοποίηση παρουσιολογίου

Εφαρμογές Συσκευών


AntilipsisBT

OSBOSB

Προπονητική συσκευή Αντίληψις ΒΤ...

Altius

OSBOSB

Προπονητική εφαρμογή μέτρησης άλματος

Agility MQTT

OSBOSB

Προπονητική εφαρμογή μέτρησης απόστασης, ταχύτητας, χρόνου, με επιλογή ασκήσεων, όπως: Free Run, ProDrill(*), Agility505(*), T-Test(*)

Οι ασκήσεις ProDrill, Agility505, T-Test είναι διαθέσιμες κατόπιν αγοράς τους. Η άσκηση Free Run είναι δωρεάν, προεγκατεστημένη στην εφαρμογή. Για να τρέξει η εφαρμογή αυτή, πρέπει να κατεβάσετε και την εφαρμογή/server MQTTBroker.

MqttBtoker

OSBOSB

Server για τις εφαρμογές AgilityMqtt και AntilipsisMqtt

Antilipsis MQTT

OSBOSB

Εφαρμογή μέτρησης αντίληψης/αντίδρασης.

Antilipsis MQTT

OSBOSB

Εφαρμογή μέτρησης αντίδρασης για συσκευές με λειτουργικό Android μικρότερο του 5.

Antilipsis-Moby Client MQTT

OSBOSB

Εφαρμογή μέτρησης αντίδρασης.

RUN

OSBOSB

Εφαρμογή μέτρησης χρόνου/ταχύτητας για μεγάλες αποστάσεις. Απαραίτητη η υποστήριξη OTG Serial στο κινητό/tablet

Εφαρμογή «Αντίδρασις»


Antidrasis-Mirror

OSBOSB

Προπονητική εφαρμογή ταχύτητας αντίδρασης

Antidrasis-Ζεύγος

OSBOSB

Προπονητική εφαρμογή ταχύτητας αντίδρασης

Antidrasis-2 Ζεύγη

OSBOSB

Προπονητική εφαρμογή ταχύτητας αντίδρασης

Εφαρμογές Notify


Notify Writer (pc)

OSB

Εφαρμογή Firebase Notification Writer (pc)

Notify

OSBOSB

Εφαρμογή Firebase Notification (client)

Notify Writer (android)

OSBOSB

Εφαρμογή Firebase Notification Writer για android συσκευές

Δωρεάν εφαρμογές


Καραντίνα

OSBOSB

Εφαρμογή αποστολής 6 κωδικών σε SMS

FTP Server

OSBOSB

FTP Server για clients όπως FileZilla

Σημειώσεις

OSBOSB

Σημειωματάριο με fingerprint κλείδωμα

OSB Live Radio

OSBOSB

Ακούτε ζωντανά τον ραδιοφωνικό σταθμό της OSB.